Tuesday, October 5, 2010

Muhasabah Diri

Assalamualaikum w.b.t

"Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan, dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh, di medan perjuangan, dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan serta bertaqwalah kamu kepada Allah supaya, kamu berjaya mencapai kemenangan."

-Surah Al-Imran ayat 200-

“Ukhuwwah Fillah” iaitu  “Ikatan iman yg ditegakkan atas dasar manhaj Allah’….. Dan jugak, Ukhuwwah Wal Hubb Fillah iaitu dengan maknanya Persaudaraan kerana Allah. 

Sepertimana Rasulullah pernah bersabda: 
“Sekuat-kuat ikatan iman adalah persaudaraan kerana Allah,cinta kerana Allah dan membenci kerana Allah”<br>[HR Tirmizi] 

Maka dengan itu,terdapat banyak ayat samada dari Al Quran dan As Sunnah dapat kita saksikan persaudaraan seperti diatas. Skop mana yang kita katakan “Ukhuwwah Fillah” iaitu Ikatan Iman (kepercayaan) yang ditegakkan berdasarkan jalan Allah redhai…Mencintainya kerana Allah dan membencinya kerana Allah….dari cerminan iman seseorang itu akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang saling berpesan-pesan (berdakwah) sesama manusia. Dimana terdapat ayat Al Quran yang menyatakannya ; 
“Demi Masa!, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan berpesan-pesan (berdakwah) supaya menaati kebenaran dan berpesan-pesan (berdakwah) supaya menetapi kesabaran” [QS Al Ashr, ayat 1-3]

"Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhwaikum"….
“Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah orang-orang yang berselisih diantaramu.”
 Dari segi agama, antara hal yang dapat diperoleh seseorang apabila ia senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah adalah:

1. Saling mencintai di jalan Allah Taala. Orang yang saling mencintai di jalan Allah akan dapat merasakan manisnya iman, memperoleh naungan di hari kiamat (hadith 7 golongan, di antara orang-orang yang saling mencintai karena Allah , mereka menjadi sebaik-baiknya insan disisi Allah dan akhirnya akan memperoleh mimbar dari cahaya di hari kiamat) 

2. Tolong-menolong dalam ketaatan. Mereka yang berukhuwah akan sentiasa bersedia dalam memberikan pertolongan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Di zaman Rasulullah hal itu jelas terlihat seperti menolong sesama muslimah meminjamkan pakaian yang cantik agar saudarinya juga dapat hadir di solat AidilFitri, jadi, bukannya memberi pertolongan semata-mata untuk mendapat keuntungan duniawi mahupun nama dan gelaran.

3. Mensucikan, mengagungkan Al haqq atau kebenaran. Dalam QS 103:3 disebutkan bahwa hendaknya kita saling tolong-menolong mengingatkan untuk menepati kebenaran dan untuk bersabar. Orang yang berukhuwah akan bersama-sama dalam menegakkan kebenaran. Persahabatan mereka tulus kerana mencintai kebenaran. 

4. Persamaan dan kesejajaran, Firman Allah QS 49:13 “Inna akramakum ‘indallahu atqaakum” benar-benar diwujudkan oleh mereka yang berukhuwah. Mereka benar-benar sedar dan merasa bahawa manusia adalah sama, sejajar, setara di hadapan Allah. Bezanya di hadapan Allah adalah ketaqwaan seseorang itu. 

5. Saling menghormati. Sesama muslim yang berukhuwah akan saling menghormati satu sama lain. Mereka juga saling berlumba-lumba memberi salam dahulu. Dalam hadith dikatakan Rasulullah saw., “Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang-orang yang lebih tua dan menyayangi orang-orang yang lebih muda”. 

6. Itsar: Mementingkan saudara seaqidahnya lebih dari dirinya sendiri. Boleh dikatakan bahawa itsar adalah puncak ukhuwah Islamiyah. Apabila bentuk asas ukhuwah adalah “Salamatus Shodr”, kelapangan dada terhadap saudara seiman maka Itsar adalah bentuk tertinggi ukhuwah itu sendiri. 

Secara kesimpulannya, manfaat tertinggi dan hakiki adalah manfaat ukhrawi, ianya balasan utama yang akan di peroleh di akhirat kelak. Ribathul Ukhuwah (ikatan ukhuwah) dan Ribathul Jamaah (ikatan jamaah) yang terjalin kuat di dunia insya Allah akan berlanjut di akhirat nanti.


Authored by: leverdureviolet@yahoo.co.uk

~Selamat Berukhuwwah~

0 comments:

Post a Comment